EXERCISE (NA PODSTAWIE LEKCJI 25 – KLUCZ)

KLUCZ PRZYKŁADOWYCH ZDAŃ O MARKU

Marek

AGE (wiek) 30Marek is thirty years old.

Marek ma trzydzieści lat.

APPEARANCE (wygląd) short (niski), fat (gruby), short black hair (krótkie czarne włosy), a moustache (wąsy), bushy eyebrows (krzaczaste brwi), green eyes (zielone oczy)Marek is short and fat. Marek jest niski i gruby.

He has short black hair, a moustache and bushy eyebrows. On ma krótkie czarne włosy, wąsy i krzaczaste brwi.

His eyes are green. Jego oczy są zielone.

PERSONALITY (osobowość) very hard-working (bardzo pracowity), shy (nieśmiały), thrifty (oszczędny)Marek is very hard-working, shy and thrifty.

Marek jest bardzo pracowity, nieśmiały i oszczędny.

STATUS (status) single (wolny)Marek is single. Marek jest singlem.
JOB (praca) lawyer (prawnik)He is a lawyer. On jest parawnikiem.
HOBBIES (hobby) history (historia), politics (polityka), chess (szachy)He is crazy about history. On ma bzika na punkcie historii.

He is keen on politics. On lubi politykę.

He is fond of playing chess. On lubi grać w szachy.

SIBLING (rodzeństwo) two younger sisters (dwie młodsze siostry)Marek has two younger sisters. Marek ma dwie młodsze siostry.
CHILDREN (dzieci) no (żadne)Marek hasn’t got any children.

Marek nie ma żadnych dzieci.

ADDICTIONS (uzależnienia) coffee (kawa)He is addicted to coffee.

On jest uzależniony od kawy.

MOBILE (telefon komórkowy) 605334901Marek’s mobile number is: six, oh [ou], five, double three, four, nine, oh [ou], one

Numer telefonu komórkowego Marka to: sześć, zero, pięć, podwójne trzy, cztery, dziewięć, zero, jeden

EMAIL (adres mailowy) business: marek.wardecki@wp.plprivate: marek_chess@gmail.com

Marek’s business email address is: marek(dot)wardecki(at)wp(dot)pl

Marek’s private email address is:

marek(underscore)chess(at)gmail(dot)

com

MONDAYS (poniedziałki) play chess (grać w szachy)Marek plays chess on Mondays.

Marek gra w szachy w poniedziałki.

watch tv (-) (oglądać telewizję)

He doesn’t watch tv on Mondays.

On nie ogląda telewizji w poniedziałki.

meet his divorced sister Daria and her rebellious son

(spotykać jego/swoją rozwiedzioną siostrę Darię i jej zbuntowanego syna)

He meets his divorced sister Daria and his rebellious nephew.

On spotyka się ze swoją rozwiedzioną siostrą Darią i swoim zbuntowanym siostrzeńcem.

TUESDAYS (wtorki) play chess (grać w szachy)He plays chess on Tuesdays.

On gra w szachy we wtorki.

drive his car (-) (jechać samochodem/prowadzić samochód)

He doesn’t drive his car on Tuesdays.

On nie jeździ samochodem we wtorki.

walk to his job (iść pieszo do pracy)

He walks to his job on Tuesdays.

On chodzi pieszo do pracy we wtorki.

want to lose weight (chcieć schudnąć)

He wants to lose weight. On chce schudnąć.

WEDNESDAYS (środy) go shopping (iść na zakupy)He goes shopping on Wednesdays.

On chodzi na zakupy w środy.

visit parents (odwiedzać rodziców)

Marek visits his parents on Wednesdays.

Marek odwiedza swoich rodziców w środy.

THURSDAYS (czwartki) meet his sister Anna, her husband and three daughters (spotykać jego/swoją siostrę Annę, jej męża i trzy córki)Marek meets his sister Anna,

his brother-in-law and his three nieces on Thursdays.

Marek spotyka się ze swoją siostrą Anną, swoim szwagrem i trzema siostrzenicami w czwartki.

FRIDAYS (piątki) blind dates (randki w ciemno)Marek attends blind dates on Fridays.

Marek uczęszcza/chodzi na randki w ciemno w piątki.

dance (tańczyć)

He dances on Fridays. On tańczy w piątki.

SATURDAYS (soboty) play chess (grać w szachy)Marek plays chess on Saturdays. Marek gra w szachy w soboty.

update his facebook account (uaktualniać swój/jego profil na facebook’u)

He updates his facebook account on Saturdays. On uaktualnia swój profil na facebook’u w soboty.

SUNDAYS (niedziele) invite his family to dinner (zapraszać swoją/jego rodzinę na obiad)He invites his family to dinner on Sundays. On zaprasza swoją rodzinę na obiad w niedziele.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress