LEKCJA 26 PYTANIA SZCZEGÓŁOWE (WH- QUESTIONS)

W języku angielskim pytania ogólne tworzone są za pomocą operatora. Tam gdzie operator jest używany w zdaniu twierdzącym, w pytaniu mamy inwersję, czyli przestawienie operatora przed podmiot.

Na przykład:

You are polite. Ty jesteś uprzejmy.

Are you polite? Czy ty jesteś uprzejmy?

You have a sister. Ty masz siostrę.

Have you a sister? Czy ty masz siostrę?

Niestety operatory nie są zawsze widoczne w zdaniach twierdzących. Tak jest na przykład w czasie, który poznaliście ostatnio – The Present Simple Tense (czasie teraźniejszym prostym). Tutaj musicie pamiętać o operatorach do/does.

You like sweets. Ty lubisz słodycze.

Do you like sweets? Czy ty lubisz słodycze?

She likes sweets. Ona lubi słodycze.

Does she like sweets? Czy ona lubi słodycze?

Pytania szczegółowe (wh- questions)

Pytania szczegółowe to takie pytania, na które musimy udzielić konkretnej odpowiedzi. Tutaj przed operator dochodzi słowo lub fraza pytająca typu „co”, „jaki”, „jak często”, itp.

Oto słowa i zwroty pytające, używane w pytaniach szczegółowych:

How jak

How much ile (do rzeczowników niepoliczalnych)

How manyile (do rzeczowników policzalnych)

How oftenjak często

What co/jaki

What timeo której godzinie

What kind ofjakiego rodzaju

Why dlaczego

Who kto

Whenkiedy

Wheregdzie

Oto przykłady:

How are you? Jak się masz?

How do you drive? Jak jeździsz (samochodem)?

I drive very carefully. Jeżdzę bardzo ostrożnie.

I hope. Mam nadzieję

How much money do you earn? Ile pieniędy zarabiasz?

How much rice do you eat for dinner? Ile ryżu jesz na obiad?

How many brothers have you got? Ilu masz braci?

How many languages do you speak? W ilu językach mówisz?

How many cars have you got? Ile masz samochodów?

How many dogs have you got? Ile masz psów?

How many cats have you got? Ile masz kotów.

How often are you late? Jak często się spóźniasz?

I am often late. Często się spóźniam.

How often are you late for classes? Jak często spóźniasz się na lekcje?

I am often late for classes. Często spóźniam się na lekcje.

How often do you go to the cinema? Jak często chodzisz do kina?

I hardly ever go to the cinema. Ja prawie w ogóle nie chodzę do kina.

How often do you lie to teachers? Jak często okłamujesz nauczycieli?

I never lie to teachers. Nigdy nie okłamuję nauczycieli.

How often do you eat sweets? Jak często jesz słodycze?

I eat sweets twice a week. Jadam słodycze dwa razy w tygodniu.

How often do you watch TV? Jak często oglądasz telewizję?

How often does your daughter go to the gym? Jak często twoja córka chodzi na siłownię?

She goes to the gym three times a week. Ona chodzi na siłownię trzy razy w tygodniu.

How often does your husband watch football matches? Jak często twój mąż ogląda mecze piłki nożnej?

He watches football matches every day. On ogląda mecze piłki nożnej codziennie.

How often do you cry? Jak często płaczesz?

I never cry. Nigdy nie płaczę.

How often do they complain about their life? Jak często oni narzekają na swoje życie?

They often complain about their life. Oni często narzekają na swoje życie.

What do you know? Co wiesz?

I know nothing. Nic nie wiem.

What do you know about her? Co wiesz o niej?

I know that she is very nice. Wiem, że ona jest bardzo miła.

What is the weather like today? Jaka jest dziś pogoda?

It is suunny and windy. Jest słonecznie i wietrznie.

What time is it? Która jest godzina?

It’s half past eight. Jest wpół do dziewiątej.

It’s half past eight am. (a.m.) Jest wpół do dziewiątej rano.

What time do you start your job? O której godzinie zaczynasz swoją pracę?

I start my job at nine o’clock. Zaczynam swoją pracę o dziewiątej.

What time do you usually get up? O której godzinie zazwyczaj wstajesz?

I usually get up at ten to six. Ja zazwyczaj wstaję o za dziesięć szósta.

What time does she start her lectures? O której godzinie ona zaczyna swoje wykłady?

She starts her lectures at ten o’clock. Ona zaczyna swoje wykłady o dziesiątej.

What time do your children usually go to bed. O której godzinie twoje dzieci zazwyczaj chodzą spać?

My children usually go to bed at half past eight pm. (p.m.) Moje dzieci zazwyczaj idą spatki o wpół do dziewiątej (wieczorem).

What kind of books do you like? Jakiego rodzaju książki lubisz?

What kind of films do you like? Jakiego rodzaju filmy lubisz?

What kind of music do you like? Jakiego rodzaju muzykę lubisz?

Why do you do that? Dlaczego to robisz? (Dlaczego tak postępujesz?)

Why do you learn English? Dlaczego uczysz się angielskiego?

I learn English because I want to travel a lot and communicate with foreigners.

Uczę się angielskiego, ponieważ chcę podróżować dużo i komunikować się z obcokrajowcami.

Why do you often cry? Dlaczego często płaczesz?

Why do you complain about your life? Dlaczego narzekasz na swoje życie?

Why does she complain about her life? Dlaczego ona narzeka na swoje życie?

Why do you forget about her birthday every year?

Dlaczego zapominasz o jej urodzinach każdego roku?

Who do you know? Kogo znasz?

When do you learn Italian? Kiedy uczysz się włoskiego?

When do you usually meet your customers? Kiedy zazwyczaj spotykasz swoich klientów?

Where do you live? Gdzie mieszkasz?

I live in Poland, the most beautiful country. Mieszkam w Polsce, najpiękniejszym kraju.

Where does he work? Gdzie on pracuje?

He works in the restaurant. On pracuje w restauracji.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress