LEKCJA 27 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (TWIERDZENIE)

The Present Continuous Tense

(affirmative sentences)

Czas teraźniejszy ciągły

Zdania twierdzące

Czas teraźniejszy ciągły używany jest do opisywania czynności, które dzieją się teraz. Zapamiętajcie zwrot „at the moment” (w tym momencie) lub „now” (teraz). Zdanie w tym czasie sugeruje nam, że dana czynność dzieje się teraz.

Oczywiście na dalszej drodze Waszej cudownej przygody z nauką języka angielskiego, poznacie więcej zastosowań tego czasu. Bądźcie cierpliwi. Krok po kroku. Pamiętajcie o budowie zdań, czyli czasownik „być” oraz końcówka -ing przy czasowniku.

Zdanie twierdzące

Tłumaczenie

I am teaching English now.

Ja teraz uczę (nauczam) języka angielskiego.

You are learning English now.

Ty uczysz się teraz języka angielskiego.

He is riding a bike now.

On teraz jeździ na rowerze.

She is riding a horse.

Ona teraz jeździ konno.

It is licking its tail now.

To/Ono liże swój ogon teraz.

We are looking for our dogs now.

My szukamy teraz naszych psów.

You are looking after your cousins now.

Wy opiekujecie się waszymi kuzynami teraz.

They are wearing face masks.

Oni/One noszą maseczki (teraz).

Kilka podstawowych zasad dodawania końcówki -ing do czasowników:

  • czasowniki zkończone na -ie, ta cała dwuliterowa końcówka zamienia się w „y” i wtedy dodajemy -ing:

lie leżeć, kłamać

I’m lying on the sofa now and I’m lying to my boyfriend.

Leżę teraz na sofie i okłamuję (teraz) mojego chłopaka.

die – umierać

I’m so tired, I’m dying.

Jestem taka zmęczona, umieram.

  • czasowniki zakończone na -e, przed dodaniem końcówki -ing pozbywają się tego „e”:

dance - tańczyć

They are not dancing now.

Oni teraz nie tańczą.

  • czasowniki jednosylabowe zakończone spółgłoską poprzedzaną samogłoską podwajają ostatnią literę przed dodaniem -ing:

shoprobić zakupy

I’m shopping now.

Robię teraz zakupy.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress