LEKCJA 29 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (PYTANIE)

The Present Continuous Tense

(questions)

Czas teraźniejszy ciągły

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie teraźniejszym ciągłym tworzone są za pomocą inwersji, czyli przesunięcia czasownika „być” przed podmiot. Tabela przedstawia również krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące.

Zdanie pytające

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź twierdząca

Krótka odpowiedź przecząca

Am I washing my car now?

Czy ja teraz myję mój samochód?

Yes, I am.

Tak, myję.

No, I’m not.

Nie, nie myję.

Are you playing cards?

Czy ty grasz teraz w karty?

Yes, I am.

Tak, gram.

No, I’m not.

Nie, nie gram

Is he running?

Czy on teraz biega?

Yes, he is.

Tak, biega.

No, he isn’t.

Nie, nie biega.

Is she hoovering?

Czy ona teraz odkurza?

Yes, she is.

Tak, odkurza.

No, she isn’t.

Nie, nie odkurza.

Is it jumping?

Czy to/ono teraz skacze?

Yes, it is.

Tak, skacze.

No, it isn’t.

Nie, nie skacze.

Are we singing?

Czy my teraz śpiewamy?

Yes, we are.

Tak, śpiewamy.

No, we aren’t.

Nie, nie śpiewamy.

Are you listening to me?

Czy wy mnie teraz słuchacie?

Yes, we are.

Tak, słuchamy.

No, we aren’t.

Nie, nie słuchamy.

Are they eating?

Czy oni/one teraz jedzą?

Yes, they are.

Tak, jedzą.

No, they aren’t.

Nie, nie jedzą.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress