Październik 17, 2020

LEKCJA 31 PYTANIA SZCZEGÓŁOWE Z PRZYIMKIEM NA KOŃCU

Pytania szczegółowe z przyimkiem na końcu

Są to pytania typu: „Czego szukasz?”, „Kogo szukasz?”.

Przypomnijmy sobie kilka przyimków. Pamiętajcie jednak, że w pytaniach te przyimki mogą mieć zupełnie inne znaczenie.

fordla

on na

to do

withz

fromz/od

of – (odnosi się do znaczenia kogo lub czego) a cup of teafiliżanka herbaty

about – o

wait for czekać na

Who are you waiting for?

Na kogo teraz czekasz?

What are you waiting for?

Na co teraz czekasz?

talk torozmawiać z

Who are you talking to?

Z kim teraz rozmawiasz?

talk about – mówić o/ rozmawiać o

What are you talking about?

O czym ty teraz mówisz?

look forszukać

Who is she looking for?

Kogo ona teraz szuka?

What is she looking for?

Czego ona teraz szuka?

look afteropiekować się

Who are you looking after?

Kim się teraz opiekujesz?

laugh śmiać się

Why are you laughing?

Dlaczego się śmiejesz?

laugh at – śmiać się z kogoś

Who are you laughing at?

Z kogo się śmiejesz?

to be keen on somethinglubić (coś)

What are you keen on?

Co lubisz?

to be fond of something – lubić (coś)

What are you fond of?

Co lubisz?

I am keen on cars.

Lubię samochody.

I am fond of music.

Lubię muzykę.

to be interested in (something) – interesować się (czymś)

What are you interested in?

Czym się interesujesz?

I’m interested in politics.

Interesuję się polityką.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 17, 2020

Październik 17, 2020

LEKCJA 30 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (POWTÓRZENIE)

The Present Continuous Tense

(revision)

Czas teraźniejszy ciągły

(powtórzenie)

Zdanie twierdzące (pełna forma) wraz z tłumaczeniem

Zdanie przeczące w wersji skróconej

Zdanie pytające

I am drawing.

Ja teraz rysuję.

I’m not drawing.

Ja teraz nie rysuję.

Am I drawing?

Czy ja teraz rysuję?

You are painting.

Ty teraz malujesz.

You aren’t painting.

Ty teraz nie malujesz.

Are you painting?

Czy ty teraz malujesz?

He is skiing.

On jeździ teraz na nartach.

He isn’t skiing.

On nie jeździ teraz na nartach.

Is he skiing?

Czy on jeździ teraz na nartach?

She is crying.

Ona teraz płacze.

She isn’t crying.

Ona teraz nie płacze.

Is she crying?

Czy ona teraz płacze?

It is sleeping.

To/Ono teraz śpi.

It isn’t sleeping.

To/Ono teraz nie śpi.

Is it sleeping?

Czy to/ono teraz śpi?

We are walking.

My teraz spacerujemy.

We aren’t walking.

My teraz nie spacerujemy.

Are we walking?

Czy my teraz spacerujemy?

You are fishing.

Wy łowicie teraz ryby.

You aren’t fishing.

Wy nie łowicie teraz ryb.

Are you fishing?

Czy wy łowicie teraz ryby?

They are swimming.

Oni/One teraz pływają.

They aren’t swimming.

Oni/One teraz nie pływają.

Are they swimming?

Czy oni/one teraz pływają?

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 17, 2020

Październik 17, 2020

LEKCJA 29 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (PYTANIE)

The Present Continuous Tense

(questions)

Czas teraźniejszy ciągły

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie teraźniejszym ciągłym tworzone są za pomocą inwersji, czyli przesunięcia czasownika „być” przed podmiot. Tabela przedstawia również krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące.

Zdanie pytające

Tłumaczenie

Krótka odpowiedź twierdząca

Krótka odpowiedź przecząca

Am I washing my car now?

Czy ja teraz myję mój samochód?

Yes, I am.

Tak, myję.

No, I’m not.

Nie, nie myję.

Are you playing cards?

Czy ty grasz teraz w karty?

Yes, I am.

Tak, gram.

No, I’m not.

Nie, nie gram

Is he running?

Czy on teraz biega?

Yes, he is.

Tak, biega.

No, he isn’t.

Nie, nie biega.

Is she hoovering?

Czy ona teraz odkurza?

Yes, she is.

Tak, odkurza.

No, she isn’t.

Nie, nie odkurza.

Is it jumping?

Czy to/ono teraz skacze?

Yes, it is.

Tak, skacze.

No, it isn’t.

Nie, nie skacze.

Are we singing?

Czy my teraz śpiewamy?

Yes, we are.

Tak, śpiewamy.

No, we aren’t.

Nie, nie śpiewamy.

Are you listening to me?

Czy wy mnie teraz słuchacie?

Yes, we are.

Tak, słuchamy.

No, we aren’t.

Nie, nie słuchamy.

Are they eating?

Czy oni/one teraz jedzą?

Yes, they are.

Tak, jedzą.

No, they aren’t.

Nie, nie jedzą.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 17, 2020

Październik 17, 2020

LEKCJA 28 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (PRZECZENIE)

The Present Continuous Tense

(negative sentences)

Czas teraźniejszy ciągły

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie teraźniejszym ciągłym tworzone są za pomocą słówka „not”, które stawiamy po operatorze, czyli czasowniku „być”. Tabela przedstawia wersję pełną oraz skróconą zdań przeczących.

Zdanie przeczące (pełna forma)

Zdanie przeczące (forma skrócona)

Tłumaczenie

I am not teachimg German now.

I’m not teching German now.

Ja teraz nie uczę (nie nauczam) języka niemieckiego.

You are not learning Italian now.

You aren’t learning Italian now.

Ty nie uczysz się teraz włoskiego.

He is not driving a car.

He isn’t driving a car.

On nie prowadzi teraz samochodu.

She is not dancing.

She isn’t dancing.

Ona teraz nie tańczy.

It is not barking.

It isn’t barking.

To/Ono teraz nie szceka.

We are not working.

We aren’t working.

My teraz nie pracujemy.

You are not shopping.

You aren’t shopping.

Wy teraz nie robicie zakupów.

They are not wearing ties.

They aren’t wearing ties.

Oni/One nie mają teraz na sobie krawatów.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 17, 2020

Październik 17, 2020

LEKCJA 27 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (TWIERDZENIE)

The Present Continuous Tense

(affirmative sentences)

Czas teraźniejszy ciągły

Zdania twierdzące

Czas teraźniejszy ciągły używany jest do opisywania czynności, które dzieją się teraz. Zapamiętajcie zwrot „at the moment” (w tym momencie) lub „now” (teraz). Zdanie w tym czasie sugeruje nam, że dana czynność dzieje się teraz.

Oczywiście na dalszej drodze Waszej cudownej przygody z nauką języka angielskiego, poznacie więcej zastosowań tego czasu. Bądźcie cierpliwi. Krok po kroku. Pamiętajcie o budowie zdań, czyli czasownik „być” oraz końcówka -ing przy czasowniku.

Zdanie twierdzące

Tłumaczenie

I am teaching English now.

Ja teraz uczę (nauczam) języka angielskiego.

You are learning English now.

Ty uczysz się teraz języka angielskiego.

He is riding a bike now.

On teraz jeździ na rowerze.

She is riding a horse.

Ona teraz jeździ konno.

It is licking its tail now.

To/Ono liże swój ogon teraz.

We are looking for our dogs now.

My szukamy teraz naszych psów.

You are looking after your cousins now.

Wy opiekujecie się waszymi kuzynami teraz.

They are wearing face masks.

Oni/One noszą maseczki (teraz).

Kilka podstawowych zasad dodawania końcówki -ing do czasowników:

  • czasowniki zkończone na -ie, ta cała dwuliterowa końcówka zamienia się w „y” i wtedy dodajemy -ing:

lie leżeć, kłamać

I’m lying on the sofa now and I’m lying to my boyfriend.

Leżę teraz na sofie i okłamuję (teraz) mojego chłopaka.

die – umierać

I’m so tired, I’m dying.

Jestem taka zmęczona, umieram.

  • czasowniki zakończone na -e, przed dodaniem końcówki -ing pozbywają się tego „e”:

dance - tańczyć

They are not dancing now.

Oni teraz nie tańczą.

  • czasowniki jednosylabowe zakończone spółgłoską poprzedzaną samogłoską podwajają ostatnią literę przed dodaniem -ing:

shoprobić zakupy

I’m shopping now.

Robię teraz zakupy.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 17, 2020

Październik 15, 2020

LEKCJA 26 PYTANIA SZCZEGÓŁOWE (WH- QUESTIONS)

W języku angielskim pytania ogólne tworzone są za pomocą operatora. Tam gdzie operator jest używany w zdaniu twierdzącym, w pytaniu mamy inwersję, czyli przestawienie operatora przed podmiot.

Na przykład:

You are polite. Ty jesteś uprzejmy.

Are you polite? Czy ty jesteś uprzejmy?

You have a sister. Ty masz siostrę.

Have you a sister? Czy ty masz siostrę?

Niestety operatory nie są zawsze widoczne w zdaniach twierdzących. Tak jest na przykład w czasie, który poznaliście ostatnio – The Present Simple Tense (czasie teraźniejszym prostym). Tutaj musicie pamiętać o operatorach do/does.

You like sweets. Ty lubisz słodycze.

Do you like sweets? Czy ty lubisz słodycze?

She likes sweets. Ona lubi słodycze.

Does she like sweets? Czy ona lubi słodycze?

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 15, 2020

Październik 4, 2020

EXERCISE (NA PODSTAWIE LEKCJI 25 – KLUCZ)

KLUCZ PRZYKŁADOWYCH ZDAŃ O MARKU

Marek

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 4, 2020

Październik 4, 2020

EXERCISE (NA PODSTAWIE LEKCJI 25)

A teraz, na podstawie informacji o Marku, napisz o nim zdania.

Marek

AGE (wiek) 30
APPEARANCE (wygląd) short (niski), fat (gruby), short black hair (krótkie czarne włosy), a moustache (wąsy), bushy eyebrows (krzaczaste brwi), green eyes (zielone oczy)
PERSONALITY (osobowość) very hard-working (bardzo pracowity), shy (nieśmiały), thrifty (oszczędny)
STATUS (status) single (wolny)
JOB (praca) lawyer (prawnik)
HOBBIES (hobby) history (historia), politics (polityka), chess (szachy)He is crazy about ………………………. .

He is keen on ……………………………… .

He is fond of ………………………………… .

SIBLING (rodzeństwo) two younger sisters (dwie młodsze siostry)
CHILDREN (dzieci) no (żadne)
ADDICTIONS (uzależnienia) coffee (kawa)
MOBILE (telefon komórkowy) 605334901
EMAIL (adres mailowy) business: marek.wardecki@wp.plprivate: marek_chess@gmail.com
MONDAYS (poniedziałki) play chess (grać w szachy)watch tv (-) (oglądać telewizję)

meet his divorced sister Daria and her rebellious son

(spotykać jego/swoją rozwiedzioną siostrę Darię i jej zbuntowanego syna)

TUESDAYS (wtorki) play chess (grać w szachy)drive his car (-) (jechać samochodem/prowadzić samochód)

walk to his job (iść pieszo do pracy)

want to lose weight (chcieć schudnąć)

WEDNESDAYS (środy) go shopping (iść na zakupy)visit parents (odwiedzać rodziców)
THURSDAYS (czwartki) meet his sister Anna, her husband and three daughters (spotykać jego/swoją siostrę Annę, jej męża i trzy córki)
FRIDAYS (piątki) blind dates (randki w ciemno)dance (tańczyć)
SATURDAYS (soboty) play chess (grać w szachy)update his facebook account (uaktualniać swój/jego profil na facebook’u)
SUNDAYS (niedziele) invite his family to dinner (zapraszać swoją/jego rodzinę na obiad)
READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 4, 2020

Październik 3, 2020

LEKCJA 25 THE PRESENT SIMPLE TENSE i nie tylko

Marta

AGE (wiek) 35

Marta is thirty-five years old.

Marta ma trzydzieści pięć lat.

APPEARANCE (wygląd) tall (wysoka), slim (szczupła), long curly hair (długie kręcone włosy)

Marta has long curly hair.

Marta ma długie kręcone włosy.

Marta is tall and slim.

Marta jest wysoka i szczupła.

PERSONALITY (osobowość) very sociable (bardzo towarzyska), talkative (rozmowna), confident (pewna siebie)

Marta is very sociable, talkative and confident.

Marta jest bardzo towarzyska, rozmowna i pewna siebie.

STATUS (status) married

Marta is married.

Marta jest zamężna.

JOB (praca) teacher

She is a teacher.

Ona jest nauczycielką.

HOBBIES (hobby) books, horse riding, tennis, foreign languages

She is crazy about reading books.

Ona ma bzika na punkcie czytania książek.

She likes riding a horse.

Ona lubi jeździć konno.

She is keen on playing tennis.

Ona lubi grać w tenisa.

She is fond of foreign languages.

Ona lubi języki obce.

SIBLING (rodzeństwo) one brother (jeden brat)

Marta has one brother.

Marta ma jednego brata.

CHILDREN (dzieci) one daughter (jedna córka)

Marta has one daughter.

Marta ma jedną córkę.

ADDICTIONS (uzależnienia) sweets (słodycze)

Marta is addicted to sweets.

Marta jest uzależniona od słodyczy.

MOBILE (telefon komórkowy) 792889056

Marta’s mobile number is: seven, nine, two, double eight, nine, oh[ou], five, six.

Numer telefonu Marty to: siedem, dziewięć, dwa, podwójne osiem, zero, pięć, sześć.

EMAIL (adres mailowy) business: marta.martycka@wp.pl

private: party_marty@gmail.com

Marta’s business email address is: marta(dot)martycka(at)wp(dot)pl

Marta’s private email address is:

party(underscore)marty(at)gmail(dot)

com

MONDAYS (poniedziałki) play tennis (grać w tenisa)

Marta plays tennis on Mondays.

Marta gra w tenisa w poniedziałki.

eat supper (-) (jeść kolację)

Marta doesn’t eat supper on Mondays.

Marta nie jada kolacji w poniedziałki.

TUESDAYS (wtorki) Italian (włoski)

Marta learns Italian on Tuesdays.

Marta uczy się włoskiego we wtorki.

clean her house (-) (sprzątać dom)

She doesn’t clean her house.

Ona nie sprząta swojego domu.

WEDNESDAYS (środy) English (angielski)

Marta learns English on Wednesdays.

Marta uczy się angielskiego w środy.

ride a horse (jeździć konno)

Marta rides a horse on Wednesdays.

Marta jeździ konno w środy.

THURSDAYS (czwartki) tennis (tenis)

Marta plays tennis on Thursdays.

Marta gra w tenisa w czwartki.

text (-) (esemesować)

Marta doesn’t text on Thursdays.

Marta nie esemesuje w czwartki.

Digital detox – detoks cyfrowy

FRIDAYS (piątki) friends (przyjaciele)

Marta meets friends on Fridays.

Marta spotyka przyjaciół w piątki.

gym (siłownia)

Marta goes to the gym on Fridays.

Marta chodzi na siłownię w piątki.

SATURDAYS (soboty) clean her house (sprzątać dom)

Marta cleans her house on Saturdays.

Marta sprząta swój dom w soboty.

ride a horse (jeździć konno)

Marta rides a horse on Saturdays.

Marta jeździ konno w soboty.

SUNDAYS (niedziele) lie in bed (leżeć w łóżku)

Marta lies in bed on Sundays.

Marta leży w łóżku w niedziele.

books (książki)

Marta reads books on Sundays.

Marta czyta książki w niedziele.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Październik 3, 2020

Wrzesień 29, 2020

LEKCJA 24 THE PRESENT SIMPLE TENSE (POWTÓRZENIE)

THE PRESENT SIMPLE TENSE

CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

(POWTÓRZENIE)

REVISION

Zdanie twierdzące wraz z tłumaczeniem.

Przeczenie

Pytanie

I always sing for my students.

Zawsze śpiewam dla moich uczniów.

I don’t sing for my students.

Nie śpiewam dla moich uczniów.

Do I sing for my students?

Czy ja śpiewam dla moich uczniów?

You often lie to people.

Ty zawsze okłamujesz ludz.

You don’t lie to people.

Ty nie okłamujesz ludzi.

Do you lie to people?

Czy ty okłamujesz ludzi?

He rides a bike twice a week.

On jeździ na rowerze dwa razy w tygodniu.

He doesn’t ride a bike.

On nie jeździ na rowerze.

Does he ride a bike?

Czy on jeździ na rowerze?

She complains about her life and job.

Ona narzeka na swoje życie i pracę.

She doesn’t complain about her life and job.

Ona nie narzeka na swoje życie i pracę.

Does she complain about her life and job?

Czy ona narzeka na swoje życie i pracę?

It bites jealous neighbours.

To/Ono gryzie zazdrosnych sąsiadów.

It doesn’t bite jealous neighbours.

To/Ono nie gryzie zazdrosnych sąsiadów.

Does it bite jealous neighbours?

Czy to /ono gryzie zazdrosnych sąsiadów?

We swim twice a week.

My pływamy dwa razy w tygodniu.

We don’t swim twice a week.

My nie pływamy dwa razy w tygodniu.

Do we swim twice a week?

Czy my pływamy dwa razy w tygodniu?

You seldom visit friends.

Wy rzadko odwiedzacie przyjaciół.

You don’t visit friends.

Wy nie odwiedzacie przyjaciół.

Do you visit friends?

Czy wy odwiedzacie przyjaciół?

They fart a lot.

Oni/One dużo pierdzą.

They don’t fart a lot.

Oni/One nie pierdzą dużo.

Do they fart a lot?

Czy oni/one dużo pierdzą?

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Wrzesień 29, 2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress