Sierpień 15, 2020

LEKCJA 15 KONSTRUKCJA THIS IS, THAT IS, THESE ARE, THOSE ARE

Zaimki wskazujące

THIS IS, THAT IS, THESE ARE, THOSE ARE

Zaimki wskazujące mają zastosowanie w momencie wskazywania przedmiotów, obiektów lub osób.

Ważne jest czy wskazujemy z bliska, czy z daleka i czy przedmioty, obiekty lub osoby są w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

(blisko)

→→→→ (daleko)

 

This is … – to jest … (wskazuję z bliska)

→→→→ That is … – to jest … (wskazuję z daleka)

 

These are … – to są … (wskazuję z bliska)

→→→→ Those are … – to są … (wskazuję z daleka)

 

This is my car. It is relaiable and fast.

To jest mój samochód. On (dosłownie – to) jest niezawodny i szybki.

→→→→ That is my dog. She is crazy about meat.

To jest mój pies. Ona ma bzika na punkcie mięsa.

These are my cars. They are new and expensive.

To są moje samochody. One są nowe i drogie.

→→→→ Those are my dogs. They are always hungry.

To są moje psy. One są zawsze głodne.

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 15, 2020

Sierpień 14, 2020

LEKCJA 14 KONSTRUKCJA THERE IS, THERE ARE

Moi Kochani, w tym filmiku bardzo ważna konstrukcja używana w opisie miejsc, zdarzeń lub okoliczności – konstrukcja there is, there are.

There is – tam jest, znajduje się

There are – tam są, znajdują się

There is a big window in my room.

W moim pokoju jest (znajduje się) duże okno.

To zdanie mogę wypowiedzieć i zapisać również w następujący sposób:

In my room there is a big window.

W moim pokoju jest (znajduje się) duże okno.

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 14, 2020

Sierpień 13, 2020

LEKCJA 13 FORMA DZIERŻAWCZA RZECZOWNIKA (Saxon genitive)

Lekcja 13 i pytanie czy jesteście przesądni, bo ja tak.

Are you superstitious?

Czy jesteś przesądny?

Oto zdania na podstawie drzewa genealogicznego, które pojawiło się w filmiku. Pamiętajcie, aby spróbować rozpisać podobne zdania na podstawie Waszej rodziny. Najpierw zapoznajcie się z listą słówek:

family tree – drzewo genealogiczne

family members – członkowie rodziny

parents – rodzice

parents-in-law – teściowie

mother – mama

father – tata

godmother – matka chrzestna

godfather – ojciec chrzestny

wife – żona

husband – mąż

mother-in-law – teściowa

father-in-law – teść

child – dziecko

children – dzieci

daughter – córka

son – syn

daughter-in-law – synowa

son-in-law – zięć

sister – siostra

brother – brat

cousin – kuzyn/kuzynka

aunt – ciocia

uncle – wujek

niece – bratanica/siostrzenica

nephew – bratanek/siostrzeniec

 1. Kate is Barbara and John’s daughter.

  Kasia jest córką Barbary i Jana.

UWAGA: W przypadku gdy właścicieli jest więcej i posiadają coś wspólnie formę dzierżawczą dodajemy tylko w ostatnim wyrazie.

 1. Kate is Tom’s wife.

  Kasia jest żoną Tomasza.

 2. Kate is Olivia, Juliet and Martin’s mother.

  Kasia jest mamą Oliwii, Julii i Marcina.

 3. Kate is Paul’s sister.

  Kasia jest siostrą Pawła.

 4. Tom is Kate’s husband.

  Tomasz jest mężem Kasi.

 5. Tom is Olivia, Juliet and Martin’s father.

  Tomasz jest tatą Oliwii, Julii i Marcina.

 6. Tom is Barbara and John’s son-in-law.

  Tomasz jest zięciem Barbary i Jana.

 7. Paul is Barbara and John’s son.

  Paweł jest synem Barbary i Jana.

 8. Paul is Anna’s husband.

  Paweł jest mężem Ani.

 9. Paul is Mark and David’s father.

  Paweł jest tatą Marka i Dawida.

 10. Paul is Kate’s brother.

  Paweł jest bratem Kasi.

 11. Anna is Paul’s wife.

  Anna jest żoną Pawła.

 12. Anna is Mark and David’s mother.

  Anna jest mamą Marka i Dawida.

 13. Anna is Barbara and John’s daughter-in-law.

  Anna jest synową Barbary i Jana.

 14. Kate is Mark and David’s aunt.

  Kasia jest ciocią Marka i Dawida.

 15. Anna is Olivia, Juliet’s and Martin’s aunt.

  Anna jest ciocią Oliwii, Julii i Marcina.

 16. Tom is Mark and David’s uncle.

  Tomasz jest wujkiem Marka i Dawida.

 17. Paul is Olivia, Juliet and Martin’s uncle.

  Paweł jest wujkiem Oliwii, Julii i Marcina.

 18. Kate is Mark’s godmother.

  Kasia jest matką chrzestną Marka.

 19. Tom is David’s godfather.

  Tomasz jest ojcem chrzestnym Dawida.

 20. Olivia, Juliet and Martin are Kate and Tom’s children.

  Oliwia, Julia i Marcin są dziećmi Kasi i Toma.

Olivia is fifteen. Oliwia ma piętnaście lat.

Juliet is ten. Julia ma dziesięć lat.

Martin is seven. Marcin ma siedem lat.

 1. Olivia and Juliet are Paul’s nieces.

  Oliwia i Julia są siostrzenicami Pawła.

 2. Martin is Paul’s nephew.

  Marcin jest siostrzeńcem Pawła.

 3. Barbara and John are Paul and Kate’s parents.

  Barbara i Jan są rodzicami Pawła i Kasi.

 4. Barbara is Tom’s mother-in-law.

  Barbara jest teściową Pawła.

 5. John is Tom’s father-in-law.

  Jan jest teściem Toma.

 6. Barbara and John are Anna’s parents-in-law.

  Barbara i Jan są teściami Ani.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 13, 2020

Sierpień 12, 2020

LEKCJA 12 FORMA DZIERŻAWCZA RZECZOWNIKA

I

Formę dzierżawczą rzeczownika w liczbie pojedynczej tworzymy przez dodanie apostrofu oraz litery s do rzeczownika, który stanowi właściciela posiadanej rzeczy.

Pamiętajcie, że w gramatyce angielskiej możecie spotkać się z takimi terminami na tę formę: Saxon genitive lub possessive.

Beata’s car is white.

Samochód Beaty jest biały.

Aneta’s dog is crazy.

Pies Anety jest zwariowany.

My dog’s hair is chestnut.

Sierść mojego psa jest kasztanowa.

Ola’s flat is small.

Mieszkanie Oli jest małe.

I have got my brother’s car today.

Mam dziś samochód mojego brata.

Have you got your husbands keys?

Czy ty masz klucze swojego męża?

Magda’s children are in the kitchen.

Dzieci Magdy są w kuchni.

Where are Magda’s children?

Gdzie są dzieci Magdy?

Ola’s birthday is in June.

Urodziny Oli są w czerwcu.

UWAGA: nazwy miesięcy w języka angielskim piszemy wielką literą.

When is Ola’s birthday?

Kiedy są urodziny Oli?

My uncle’s car is slow because it’s old.

Samochód mojego wujka jest wolny, ponieważ jest stary.

Why is your uncle’s car slow?

Dlaczego samochód twojego wujka jest wolny?

Old but gold.

Stary, ale jary. (dosłownie stary, ale złoty)

Her brother’s name is Tom.

Jej brat ma na imię Tom.

What is her brother’s name?

Jak ma na imię jej brat?

Where – gdzie

When – kiedy

Why – dlaczego

What – co/jaki/jaki/jakie

My daughter’s dog is in her bedroom.

Pies mojej córki jest w jej sypialni.

Where is your daughter’s dog?

Gdzie jest pies twojej córki?

His wife watches are on the shelf.

Zegarki jego żony są na półce.

Where are his wife’s watches?

Gdzie są zegarki jego żony?

Adam’s passport is in the drawer.

Paszport Adama jest w szufladzie.

Where is Adam’s passport?

Gdzie jest paszport Adama?

Patryk’s job interview is on Monday.

Rozmowa o pracę Patryka jest w poniedziałek.

When is Patryk’s job interview?

Kiedy jest rozmowa o pracę Patryka?

Viki’s exams are tommorow.

Egzaminy Viki są jutro.

When are Viki’s exams?

Kiedy są egzaminy Viki?

II

W liczbie mnogiej do rzeczownika, oznaczającego właścicieli danej rzeczy i zakończonego literą s, dodajemy tylko apostrof po literze s.

Pytania moich uczniów są bardzo trudne.

My students’ questions are very difficult.

Dom moich rodziców jest blisko domu mojego brata.

My parents’ house is near my brother’s house.

Ubrania moich córek są tanie.

My daughters’ clothes are cheap.

A co w sytuacji nieregularnej liczby mnogiej? Tutaj zasada taka sama, jak w liczbie pojedynczej – apostrof i litera s. Przypomnijmy sobie te rzeczowniki.

a man (mężczyzna) – men (mężczyźni)

a woman (kobieta) – women (kobiety)

a child (dziecko) – children (dzieci)

a person (osoba) – people (ludzie)

Men’s suits are elegant.

Garnitury mężczyzn są eleganckie.

Women’s dresses are beautiful.

Sukienki kobiet są piękne.

Children’s toys are safe.

Zabawki dzieci są bezpieczne.

People’s rights are important.

Prawa ludzi są ważne.

Ostatnia kwestia na dziś. Imiona zakończone literą s mogą tworzyć formę dzierżawczą na dwa sposoby. Dodajemy tylko apostrof po s lub apostrof i s.

Agnes’ cat is black.

Agnes’s cat is black.

Kot Agnieszki jest czarny. (Obie wersje są prawidłowe)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 12, 2020

Sierpień 10, 2020

ZADANIA DO LEKCJI 1-11 WRAZ Z KLUCZEM

Drodzy Uczniowie, oto obiecane ćwiczenia do lekcji od 1 do 11. Większość słówek pojawiła się

w filmikach. Dodałam troszkę extra :). Miejcie przy sobie słownik ;).

Spróbujcie zrobić poniższe zadania samodzielnie, a następnie sprawdźcie z kluczem odpowiedzi.

Acha, lubię dawać śmieszne zdania do przetłumaczenia, ale dziś są w miarę poważne.

Obiecuję, że następnym razem spróbuję Was bardziej rozweselić.

Spokojna głowa, mamy jeszcze dużo filmików, zadań i testów przed nami. Super!

 

Zadanie 1 – uzupełnij zdania odpowiednim słówkiem. Każda kreska oznacza jedną literę.

Następnie przetłumacz zdania.

 1. She is very old. She is ninety-five. She has got a lot of w _ _ _ _ _ _ _ on her face.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. My husband is _ a _ d. He isn’t sad because of that.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. His uncle has got a _ ou _ _ _ _ _ _ .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. My grandfather has got a grey be _ _d.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Alice hasn’t got blue _ y _ _ . They are grey.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 10, 2020

Sierpień 9, 2020

LEKCJA 11 CZASOWNIKI BYĆ, MIEĆ, LICZBA MNOGA (POWTÓRZENIE)

I’m Agata. Jestem Agata. 

I’m thirty-five years old. Mam trzydzieści pięć lat. (dosłownie: jestem …)

I’ve got long wavy hair. Mam długie falowane włosy.

I’ve got blue eyes and long lashes. Mam niebieskie oczy i długie rzęsy.  (więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 9, 2020

Sierpień 9, 2020

LEKCJA 10 CZASOWNIK MIEĆ POWTÓRZENIE

CZASOWNIK MIEĆ

TWIERDZENIE

FORMA PEŁNA

I SKRÓCONA

CZASOWNIK MIEĆ

PRZECZENIE

FORMA SKRÓCONA

CZASOWNIK MIEĆ

PYTANIE

I have got a dog.

I’ve got a dog.

Ja mam psa.

I haven’t got a dog.

Ja nie mam psa.

Have I got a dog?

Czy ja mam psa?

You have got a fast car.

You’ve got a fast car.

Ty masz szybki samochód.

You haven’t got a fast car.

Ty nie masz szybkiego samochodu.

Have you got a fast car?

Czy ty masz szybki samochód?

He has got big and strong muscles.

He’s got big and strong muscles.

On ma duże i silne mięśnie.

He hasn’t got big and strong muscles.

On nie ma dużych i silnych mięśni.

Has he got big and strong muscles?

Czy on ma duże i silne mięśnie?

She has got weak nails.

She’s got weak nails.

Ona ma słabe paznokcie.

She hasn’t got weak nails.

Ona nie ma słabych paznokci.

Has she got weak nails?

Czy ona ma słabe paznokcie?

It has got big ears.

It’s got big ears.

To/ono ma duże uszy.

It hasn’t got big ears.

To/on nie ma dużych uszu.

Has it got big ears?

Czy to/ono ma duże uszy?

We have got expensive watches.

We’ve got expensive watches.

My mamy drogie zegarki.

We haven’t got expensive watches.

My nie mamy drogich zegarków.

Have we got expensive watches?

Czy my mamy drogie zegarki?

You have got cheap cosmetics.

You’ve got cheap cosmetics.

Wy macie tanie kosmetyki.

You haven’t got cheap cosmetics.

Wy nie macie tanich kosmetyków.

Have you got cheap cosmetics?

Czy wy macie tanie kosmetyki?

They have got curly hair.

They’ve got curly hair.

Oni/one mają kręcone włosy.

They haven’t got curly hair.

Oni/one nie mają kręconych włosów.

Have they got curly hair?

Czy oni/one mają kręcone włosy?

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 9, 2020

Sierpień 9, 2020

LEKCJA 9 CZASOWNIK MIEĆ PYTANIE

CZASOWNIK MIEĆ

TWIERDZENIE

WRAZ Z TŁUMACZENIEM

CZASOWNIK MIEĆ

PYTANIE

WRAZ Z TŁUMACZENIEM

KRÓTKA ODPOWIEDŹ TWIERDZĄCA KRÓTKA ODPOWIEDŹ PRZECZĄCA
I have got an acne.

Ja mam trądzik.

Have I got an acne?

Czy ja mam trądzik?

Yes, you have.

Tak, masz.

No, you haven’t.

Nie, nie masz.

You have got a moustache.

Ty masz wąsy.

Have you got a moustache?

Czy ty masz wąsy?

Yes, I have.

Tak, mam.

No, I haven’t.

Nie, nie mam.

He has got oily skin.

On ma tłustą skórę.

Has he got oily skin?

Czy on ma tłustą skórę?

Yes, he has.

Tak, ma.

No, he hasn’t.

Nie, nie ma.

She has got dry skin.

Ona ma suchą skórę.

Has she got dry skin?

Czy ona ma suchą skórę?

Yes, she has.

Tak, ma.

No, she hasn’t.

Nie, nie ma.

It has got silky hair.

To/ono ma lśniącą sierść.

Has it got silky hair?

Czy to/ono ma lśniącą sierść?

Yes, it has.

Tak, ma.

No, it hasn’t.

Nie, nie ma.

We have got mature skin.

My mamy dojrzałą skórę.

Have we got mature skin?

Czy my mamy dojrzałą skórę?

Yes, you have.

Tak, macie.

No, you haven’t.

Nie, nie macie.

You have got sensitive skin.

Wy macie wrażliwą skórę.

Have you got sensitive skin?

Czy wy macie wrażliwą skórę?

Yes, we have.

Tak, mamy.

No, we haven’t.

Nie, nie mamy.

They have got combination skin.

Oni/one mają mieszaną skórę.

Have they got combination skin?

Czy oni/one mają mieszaną skórę?

Yes, they have.

Tak, mają.

No, they haven’t.

Nie, nie mają.

READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 9, 2020

Sierpień 8, 2020

LEKCJA 8 CZASOWNIK MIEĆ PRZECZENIE

CZASOWNIK MIEĆ

PRZECZENIE

FORMA PEŁNA

HAVE NOT GOT

HAS NOT GOT

FORMA SKRÓCONA

TŁUMACZENIE

I have not got green eyes. I haven’t got green eyes. Ja nie mam zielonych oczu.
You have not got blue eyes. You haven’t got blue eyes. Ty nie masz niebieskich oczu.
He has not got bushy eyebrows. He hasn’t got bushy eyebrows. On nie ma krzaczastych brwi.
She has not got long lashes. She hasn’t got long lashes. Ona nie ma długich rzęs.
It has not got dirty hair. It hasn’t got dirty hair. To/ono nie ma brudnej sierści.
We have not got fake lashes. We haven’t got fake lashes. My nie mamy sztucznych rzęs.
You have not got wrinkles. You haven’t got wrinkles. Wy nie macie zmarszczek.
They have not got freckles. They haven’t got freckles. Oni/one nie mają piegów.
READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 8, 2020

Sierpień 8, 2020

LEKCJA 7 CZASOWNIK MIEĆ TWIERDZENIE

CZASOWNIK MIEĆ

FORMA PEŁNA

HAVE GOT/HAS GOT

FORMA SKRÓCONA

TŁUMACZENIE

I have got long hair. I’ve got long hair. Ja mam długie włosy.
You have got short hair. You’ve got short hair. Ty masz krótkie włosy.
He has got grey hair. He’s got grey hair. On ma siwe włosy.
She has got dyed blonde hair. She’s got dyed blonde hair. Ona ma farbowane blond włosy.
It has got beautiful chestnut hair. It’s got beautiful chestnut hair. To/ono ma piękną kasztanową sierść.
We have got natural black hair. We’ve got natural black hair. My mamy naturalne czarne włosy.
You have got fair hair. You’ve got fair hair. Wy macie jasne włosy.
They have got dark hair. They’ve got dark hair. Oni/one mają ciemne włosy.
READ MORE
Autor: Category: Angielski od podstaw Sierpień 8, 2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress