Wrzesień 27, 2020

LESSON 7 „TO BE” QUESTIONS

To be” – interrogative sentences (questions)

Polish sentences:

English sentences:

Czy ja jestem miła?

Am I nice?

Czy ty jesteś uprzejmy?

Are you polite?

Czy on jest głodny?

Is he hungry?

Czy ona jest ambitna?

Is she ambitious?

Czy ono jest małe? (a child or animal)

Is it small?

Czy my jesteśmy szczęśliwi?

Are we happy?

Czy wy jesteście odpowiedzialni?

Are you responsible?

Czy oni są punktualni?

(men/boys or men/boys and women/girls)

Are they punctual?

Czy one są cierpliwe?

Are they patient?

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 27, 2020

Wrzesień 27, 2020

LESSON 6 „TO BE” NEGATIVE SENTENCES

To be” – affirmative sentences

Polish sentences:

English sentences:

Ja jestem miła.

I am nice.

Ty jesteś uprzejmy.

You are polite.

On jest głodny.

He is hungry.

Ona jest ambitna.

She is ambitious.

Ono jest małe. (a child or animal)

It is small.

My jesteśmy szczęśliwi.

We are happy.

Wy jesteście odpowiedzialni.

You are responsible.

Oni są punktualni.

(men/boys or men/boys and women/girls)

They are punctual.

One są cierpliwe.

They are patient.

And now negative sentences:

Polish sentences:

English sentences:

Ja nie jestem miła.

I am not nice.

Ty nie jesteś uprzejmy.

You are not polite.

On nie jest głodny.

He is not hungry.

Ona nie jest ambitna.

She is not ambitious.

Ono nie jest małe. (a child or animal)

It is not small.

My nie jesteśmy szczęśliwi.

We are not happy.

Wy nie jesteście odpowiedzialni.

You are not responsible.

Oni nie są punktualni.

(men/boys or men/boys and women/girls)

They are not punctual.

One nie są cierpliwe.

They are not patient.

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 27, 2020

Wrzesień 27, 2020

LESSON 5 POLISH PRONOUNS AND „TO BE” AFFIRMATIVE

Polish personal pronouns

When we begin a sentence, we write the pronouns with a capital letter.

Ja

I

Ty

you

On

he

Ona

she

Ono

(a child or animal)

it

My

we

Wy

you

Oni

(a group of men or boys or a group of men or boys and women or girls)

they

One

(a group of women or girls)

they

The verb „to be”

Ja jestem …

I am

Ty jesteś…

You are

On jest …

He is

Ona jest …

She is …

Ono jest …

(a child or animal)

It is …

My jesteśmy …

We are …

Wy jesteście …

You are …

Oni są …

(a group of men or boys or a group of men or boys and women or girls)

They are …

One są …

(a group of women or girls)

They are …

The verb „to be” and examples with some country names:

Polska

Poland

Niemcy

Germany

Norwegia

Norway

Szwecja

Sweden

Rosja

Russia

Włochy

Italy

Francja

France

Chiny

China

Japonia

Japan

Ja jestem z Polski.

I am from Poland.

Ty jesteś z Niemiec.

You are from Germany.

On jest z Norwegii.

He is from Norway.

Ona jest ze Szwecji.

She is from Sweden.

Ono jest z Rosji.

It is from Russia.

My jesteśmy z Włoch.

We are from Italy.

Wy jesteście z Francji.

You are from France.

Oni są z Chin.

They are from China.

One są z Japonii.

They are from Japan.

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 27, 2020

Wrzesień 6, 2020

LESSON 4 THE POLISH NUMBERS IN PRACTICE mobile, email, age

The area code to Poland. Numer kierunkowy do Polski.

+48 (plus cztery, osiem/plus czterdzieści osiem)

My mobile number is:

Mój numer telefonu komórkowego to:

505 224 137 (pięć, zero, pięć, dwa, dwa, cztery, jeden, trzy, siedem)

737 892 665 (siedem, trzy, siedem, osiem, dziewięć, dwa, sześć, sześć, pięć)

793 892 665 (siedem, dziewięć, trzy, osiem, dziewięć, dwa, sześć, sześć, pięć)

More? No problem.

Więcej? Nie ma sprawy.

604 223 898 (sześć, zero, cztery, dwa, dwa, trzy, osiem, dziewięć, osiem)

506 119 321 (pięć, zero, sześć, jeden, jeden, dziewięć, trzy, dwa, jeden)

792 498 030 (siedem, dziewięć, dwa, cztery, dziewięć, osiem, zero, trzy, zero)

Now an email address with some numbers:

Teraz adres mailowy z cyframi:

agnieszka89_nowak@gmail.com

Przeliteruję. I will spell that.

agnieszka, osiem, dziewięć (podkreślnik) nowak (małpa) gmail (kropka) com

Now let’s talk about our age. A teraz porozmawiajmy o naszym wieku.

Mam 23 (dwadzieścia trzy) lata. I am 23 years old.

Mój brat ma 19 (dziewiętnaście) lat. My brother is 19.

Moja siostra ma 24 (dwadzieścia cztery) lata. My sister is 24.

Moja mam ma 63 (sześćdziesiąt trzy) lata. My mother is 63.

Mój tata ma 65 (sześćdziesiąt pięć) lat. My father is 65.

Ile masz lat? How old are you?

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 6, 2020

Wrzesień 6, 2020

LESSON 3 THE POLISH NUMBRES (the basics)

The Polish Numbers (the basics): Cyfry polskie (podstawy):

0 – zero

1- jeden

2 – dwa

3 – trzy

4 – cztery

5 – pięć

6 – sześć

7 – siedem

8 – osiem

9 – dziewięć

10 – dziesięć

11 – jedenaście

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 6, 2020

Wrzesień 6, 2020

LESSON 2 THE POLISH LETTERS IN PRACTICE

The email addresses: Adresy mailowe:

@ – małpa

. – kropka

_ – podkreślnik (underscore/underline)

katarzyna96_maciejewska@wp.pl

katarzyna(dziewięć, sześć) (podkreślnik)maciejewska(małpa)wp(kropka)pl

szczepionka@wp.pl

szczepionka(małpa)wp(kropka)pl

Some Polish words: Kilka polskich słów:

mąka – flour

pączek – a doughnut

pyszny pączek – a delicious doughnut

gorzka czekolada – bitter (dark) chocolate

szyszka – a cone

szyszki – cones

ręka – a hand

ręce – hands

czkawka – a hiccup

książka – a book

ciekawa książka – an interesting book

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 6, 2020

Wrzesień 6, 2020

LESSON 1 THE POLISH ALPHABET

The Polish alphabet

Polski alfabet

Capital and small letters.

Wielkie i małe litery.

Examples of nouns in the singular form.

Przykłady rzeczowników w liczbie pojedynczej.

Examples of nouns in the plural form.

Przykłady rzeczowników w liczbie mnogiej.

Examples of nouns in the plural form with adjectives.

Przykłady rzeczowników w liczbie mnogiej z przymiotnikami.

Aa

ananas (pineapple),

arbuz (watermelon),

agrest (gooseberry)

ananasy (pineapples),

arbuzy (watermelons),

agrest (gooseberries)

dojrzałe ananasy (ripe pineapples)

soczyste arbuzy (juicy watermelons)

kwaśny agrest (sour gooseberries)

Ąą

łąka (meadow)

wąs (moustache)

wątroba (liver)

łąki (meadows)

wąsy (moustaches)

wątroby (livers)

polskie łąki (Polish meadows)

sumiaste wąsy (walrus moustaches)

zdrowe wątroby (healthy livers)

Bb

brukselka (sprout)

bakłażan (aubergine)

boczniak (oyster mushroom)

brukselki (sprouts)

bakłażany (aubergines)

boczniaki (oyster mushrooms)

pyszne brukselki (delicious sprouts)

zgniłe bakłażany (rotten aubergines)

smażone boczniaki (fried oyster mushrooms)

Cc

cebula (onion)

cytryna (lemon)

cynamon (cinnamon)

cebule (onions)

cytryny (lemons)

cynamon (cinnamon)

czerwone cebule (red onions)

żółte cytryny (yellow lemons)

złocisty cynamon (golden cinnamon)

Ćć

ćma (moth)

ćwikła (beetroot salad with horseradish)

kość (bone)

ćmy (moths)

ćwikły (beetroot salads with horseradish)

kości (bones)

nocne ćmy (night moths)

ostre ćwikły (spicy beetroot salads with horseradish)

mocne kości (strong bones)

Dd

dynia (pumpkin)

drzewo (tree)

deser (dessert)

dynie (pumpkins)

drzewa (trees)

desery (desserts)

ogromne dynie (huge pumpkins)

wysokie drzewa (high trees)

słodkie desery (sweet desserts)

Ee

ekran (screen)

ekierka (triangle)

e-papieros (e-cigarette)

ekrany (screens)

ekierki (triangles)

e-papierosy (e-cigarettes)

duże ekrany (big screens)

białe ekierki (white triangles)

niezdrowe e-papierosy (unhealthy e-cigarettes)

Ęę

piękność (beauty)

wędka (fishing rod)

przynęta (bait)

piękności (beauties)

wędki (fishing rods)

przynęty (baits)

europejskie piękności (European beauties)

długie wędki (long fishing rods)

pyszne przynęty (delicious baits)

Ff

fasola (bean)

foka (seal)

firana (lace curtain)

fasola (beans)

foki (seals)

firany (lace curtains)

miękka fasola (soft beans)

ciężkie foki (heavy seals)

piękne firany (beautiful lace curtains)

Gg

groch (pea)

grzyb (mushroom)

garnek (pot)

groch (peas)

grzyby (mushrooms)

garnki (pots)

smaczny groch (tasty peas)

suszone grzyby (dried mushrooms)

małe garnki (small pots)

Hh

herbata (tea)

hak (hook)

hasło (password)

herbaty (tea)

haki (hooks)

hasła (passwords)

gorące herbaty (hot tea)

metalowe haki (metal hooks)

tajne hasła (secret passwords)

Ii

igła (needle)

imbir (ginger)

ikra (roe)

igły (needles)

imbir (ginger)

ikra (roe)

cienkie igły (thin needles)

mielony imbir (ground ginger)

ikra z dorsza (cod roe)

Jj

jabłko (apple)

jagoda (berry)

jajko (egg)

jabłka (apples)

jagody (berries)

jajka (eggs)

czerwone jabłka (red apples)

zdrowe jagody (healthy berries)

wiejskie jajka (farm eggs)

Kk

kapusta (cabbage)

kalafior (cauliflower)

kanapka (sandwich)

kapusta (cabbages)

kalafiory (cauliflowers)

kanapki (sandwiches)

biała kapusta (white cabbages)

okropne kalafiory (awful cauliflowers)

grube kanapki (thick sandwiches)

Ll

liść (leaf)

limonka (lime)

lewarek (jack)

liście (leaves)

limonki (limes)

lewarki (jacks)

jesienne liście (autumn leaves)

zielone limonki (green limes)

nowoczesne lewarki (modern jacks)

Łł

ładowarka (charger)

łódka (boat)

ławka (bench)

ładowarki (chargers)

łódki (boats)

ławki (benches)

ładowarki do telefonu (phone chargers)

drewniane łódki (wooden boats)

wygodne ławki (comfortable benches)

Mm

malina (raspberry)

marchewka (carrot)

makaron (pasta)

maliny (raspberries)

marchewki (carrots)

makaron (pasta)

zdrowe maliny (healthy raspberries)

pyszne marchewki (delicious carrots)

wspaniały makaron (wonderful pasta)

Nn

nóż (knife)

nożyczki (scissors)

narta (ski)

noże (knives)

nożyczki (scissors)

narty (skis)

ostre noże (sharp knives)

tępe nożyczki (blunt scissors)

zimowe narty (winter skis)

Ńń

koń (horse)

słoń (elephant)

jeleń (deer)

konie (horses)

słonie (elephants)

jelenie (deer)

szybkie konie (fast horses)

ciężkie słonie (elephants)

piękne jelenie (beautiful deer)

Oo

ogórek (cucumber)

omlet (omelette)

okno (window)

ogórki (cucumbers)

omlety (omelettes)

okna (windows)

Kiszone ogórki (pickled cucumbers/gherkins)

puszyste omlety (fluffy omelettes)

otwarte okna (open windows)

Óó

samochód (car)

ciężarówka (lorry)

lodówka (fridge)

samochody (cars)

ciężarówki (lorries)

lodówki (fridges)

luksusowe samochody (luxurious cars)

duże ciężarówki (big lorries)

pełne lodówki (full fridges)

Pp

papryka (pepper)

pomidor (tomato)

por (leek)

papryki (peppers)

pomidory (tomatoes)

pory (leeks)

ostre papryki (spicy peppers)

małe pomidory (small tomatoes)

długie pory (long leeks)

Rr

ryba (fish)

ryż (rice)

róża (rose)

ryby (fish)

ryż (rice)

róże (roses)

świeże ryby (fresh fish)

pożywny ryż (nutritious rice)

pachnące róże (fragrant roses)

Ss

ser (cheese)

sałata (lettuce)

sok (juice)

sery (cheese)

sałaty (lettuces)

soki (juice)

szwajcarskie sery (Swiss cheese)

zielone sałaty (green lettuces)

soki jabłkowe (apple juice)

Śś

ślimak (snail)

śniadanie (breakfast)

światło (light)

ślimaki (snails)

śniadania (breakfasts)

światła (lights)

śmieszne ślimaki (funny snails)

wczesne śniadania (early breakfasts)

nocne światła (night lights)

Tt

truskawka (strawberry)

trawa (grass)

twaróg (cottage cheese)

truskawki (strawberries)

trawa (grass)

twaróg (cottage cheese)

polskie truskawki (Polish strawberries)

zielona trawa (green grass)

zdrowy twaróg (healthy cottage cheese)

Uu

ulica (street)

ucho (ear)

urząd (office)

ulice (streets)

uszy (ears)

urzędy (offices)

spokojne ulice (calm streets)

duże uszy (big ears)

zatłoczone urzędy (crowded offices)

Vv

     

Ww

winogrona (grapes)

wino (wine)

woda (water)

winogrona (grapes)

wina (wines)

woda (water)

pyszne winogrona (delicious grapes)

gruzińskie wina (Georgian wines)

woda niegazowana (still water)

Xx

     

Yy

kosmetyczka (beautician)

nauczycielka (teacher)

wycieczka (trip)

kosmetyczki (beauticians)

nauczycielki (teachers)

wycieczki (trips)

pracowite kosmetyczki (hard-working beauticians)

wymagające nauczycielki (demanding teachers)

zagraniczne wycieczki (foreign trips)

Zz

ziemniak (potato)

znak (sign)

zegarek (watch)

ziemniaki (potatoes)

znaki (signs)

zegarki (watches)

najlepsze ziemniaki (best potatoes)

znaki drogowe (traffic signs)

drogie zegarki (expensive watches)

Żź

źrenica (pupil)

źródło (source)

źrebak (colt)

źrenice (pupils)

źródła (sources)

źrebaki (colts)

rozszerzone źrenice (dilated pupils)

główne źródła (primary sources)

rozbrykane źrebaki (frisky colts)

Żż

żaba (frog)

żurawina (cranberry)

żołnierz (soldier)

żaby (frogs)

żurawina (cranberries)

żołnierze (soldiers)

głośne żaby (loud frogs)

zdrowa żurawina (healthy cranberries)

odważni żołnierze (brave soldiers)

 

———————————-

———————————-

————————————–

Ch ch

chleb (bread)

chrzan (horseradish)

choinka (Christmas tree)

chleby (bread)

chrzan (horseradish)

choinki (Christmas trees)

świeże chleby (fresh bread)

ostry chrzan (spicy horseradish)

żywe choinki (natural Christmas trees)

Ci ci

babcia (grandmother)

ciocia (aunt)

ciało (body)

babcie (grandmothers)

ciocie (aunts)

ciała (bodies)

kochane babcie (lovely grandmothers)

dobre ciocie (good aunts)

czyste ciała (clean bodies)

Cz cz

czosnek (garlic)

czereśnia (sweet cherry)

czapka (cap)

czosnek (garlic)

czereśnie (sweet cherries)

czapki (caps)

zdrowy czosnek (healthy garlic)

soczyste czereśnie (juicy sweet cherries)

wełniane czapki (woollen caps)

Dz dz

dzwonek (ring)

dzbanek (jug)

ksiądz (priest)

dzwonki (rings)

dzbanki (jugs)

księża (priests)

świąteczne dzwonki (Christmas rings)

pełne dzbanki (full jugs)

hojni księża (generous priests)

Dzi dzi

dziadek (grandfather)

dziecko (child)

poniedziałek (Monday)

dziadkowie (grandfathers)

dzieci (children)

poniedziałeki (Mondays)

rzetelni dziadkowie (reliable grandfathers)

rozpieszczone dzieci (spoilt children)

leniwe poniedziałeki (lazy Mondays)

Dź dź

dźwig (crane)

dźwięk (sound)

powódź (flood)

dźwigi (cranes)

dźwięki (sounds)

powodzie (floods)

dźwigi budowlane (construction cranes)

wysokie dźwięki (high sounds)

niebezpieczne powodzie (dangerous floods)

Dż dż

dżem (jam)

dżemy (jams)

kaloryczne dżemy (caloric jams)

Ni ni

nitka (thread)

cukinia (courgette)

wiśnia (cherry)

nitki (threads)

cukinie (courgettes)

wiśnie (cherries)

długie nitki (long threads)

grillowane cukinie (grilled courgettes)

kwaśne wiśnie (sour cherries)

Rz rz

orzech (nut)

rzodkiewka (radish)

morze (sea)

orzechy (nuts)

rzodkiewki (radishes)

morza (seas)

twarde orzechy (hard nuts)

wiosenne rzodkiewki (spring radishes)

głębokie morza (deep seas)

Sz sz

szczypior (chives)

szczaw (sorrel)

szpinak (spinach)

szczypior (chives)

szczaw (sorrel)

szpinak (spinach)

długi szczypior (long chives)

kwaśny szczaw (sour sorrel)

zdrowy szpinak (healthy spinach)

Words from the lesson:

Aneta – it’s a Polish name. To jest polskie imię.

My surname, very popular in Poland. Moje nazwisko, bardzo popularne w Polsce – Kowalska.

Email address – adres mailowy:

@małpa (it means a monkey)

. - kropka (it means a dot)

aneta.kowalska@wp.pl – aneta(kropka)kowalska(małpa)wp(kropka)pl

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Wrzesień 6, 2020

Sierpień 7, 2020

Polish vocabulary – Covid-19

Covid-19 – Covid nineteen - Covid dziewiętnaście

She suffers from Covid-19. Ona jest chora na Covid-19. 

 

quarantine - kwarantanna

How long do you have to stay in quarantine? Jak długo musisz zostać w kwarantannie?

 

vaccine - szczepionka

We must invent the vaccine. Musimy wynaleźć szczepionkę.

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Polish for foreigners Sierpień 7, 2020

Lipiec 24, 2020

TOP TEN POLISH IDIOMS/SAYINGS

  1. Zdrów/Zdrowy jak ryba.

As fit as a fiddle.

Examples:

Ona jest zdrowa jak ryba. She is as fit as a fiddle.

Moja córka jest zdrowa jak ryba. My daughter is as fit as a fiddle.

Jej dzieci są zdrowe jak ryba. Her children are as fit as a fiddle.

(więcej…)

READ MORE
Autor: Category: Lessons, Polish for foreigners Lipiec 24, 2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress