LESSON 3 THE POLISH NUMBRES (the basics)

The Polish Numbers (the basics): Cyfry polskie (podstawy):

0 – zero

1- jeden

2 – dwa

3 – trzy

4 – cztery

5 – pięć

6 – sześć

7 – siedem

8 – osiem

9 – dziewięć

10 – dziesięć

11 – jedenaście

12 – dwanaście

13 – trzynaście

14 – czternaście

15 – piętnaście

16 – szesnaście

17 – siedemnaście

18 – osiemnaście

19 – dziewiętnaście

20 – dwadzieścia

21 – dwadzieścia jeden

22 – dwadzieścia dwa

23 – dwadzieścia trzy

24 – dwadzieścia cztery

25 – dwadzieścia pięć

26 – dwadzieścia sześć

27 – dwadzieścia siedem

28 – dwadzieścia osiem

29 – dwadzieścia dziewięć

30 – trzydzieści

31 – trzydzieści jeden

.

.

.

40 – czterdzieści

41 – czterdzieści jeden

.

.

.

50 – pięćdziesiąt

51 – pięćdziesiąt jeden

.

.

.

60 – sześćdziesiąt

61 – sześćdziesiąt jeden

.

.

.

70 – siedemdziesiąt

71 – siedemdziesiąt jeden

.

.

.

80 – osiemdziesiąt

81 – osiemdziesiąt jeden

.

.

.

90 – dziewięćdziesiąt

91 – dziewięćdziesiąt jeden

.

.

.

100 – sto

101 – sto jeden

.

.

.

200 – dwieście

300 – trzysta

400 – czterysta

500 – pięćset

600 – sześćset

700 – siedemset

800 – osiemset

900 – dziewięćset

1000 – tysiąc


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress