Polish vocabulary – Covid-19

Covid-19 – Covid nineteen - Covid dziewiętnaście

She suffers from Covid-19. Ona jest chora na Covid-19. 

 

quarantine - kwarantanna

How long do you have to stay in quarantine? Jak długo musisz zostać w kwarantannie?

 

vaccine - szczepionka

We must invent the vaccine. Musimy wynaleźć szczepionkę.

precautions – środki ostrożności      to infect – zarażać

We must take all the precautions not to infect our family members, neighbours and co-workers.

Musimy przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności, aby nie zarażać naszych członków rodziny, sąsiadów i współpracowników.

 

restrictions – obostrzenia

Currently there are a lot of restrictions concerning the use of public transit. 

Obecnie mamy dużo obostrzeń dotyczących użytkowania transportu publicznego.

 

to disinfect - dezynfekować

Due to the sanitary regime, every customer must disinfect their hands before entering the office.

Ze względu na reżim sanitarny, każdy klient musi dezynfekować ręce przed wejściem do biura.

 

wearing a face mask - noszenie maseczki   obligatory – obowiązkowy

Wearing a face mask is obligatory. Noszenie maseczki jest obowiązkowe.

 A face mask must cover your nose and mouth.  Maseczka musi zakrywać nos i usta.

 

elbow - łokieć

Cough in your elbow. Kaszl w łokieć. 

Sneeze in your elbow. Kichaj w łokieć. 

Bless you! Na zdrowie!

Greet with your elbow. Witaj się łokciem.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress